Regulamin Serwisu "Podróże i rejsy"

1. Wstęp

1.1. "Podróże i rejsy" to pierwszy klub sprzedażowy w Polsce oferujący rejsy morskie i rzeczne największych armatorów na świecie, jak rownież wczasy pobytowe i objazdowe. Właścicielem marki "Podróże i rejsy" jest TRAVELINC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

1.2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z zasobów Klubu przez Użytkowników i korzystania z Usług w nim oferowanych.

1.3. Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, a korzystając z Usługi zobowiązany jest do jego akceptacji.

1.4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Klubu i oferowanych Usług:

  • a) połączenie z siecią publiczną Internet,
  • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

1.5. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Definicje pojęć

2.1. „Regulamin” lub „Regulamin Serwisu "Podróże i rejsy"” – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późn. zm.),

2.2. „TRAVELINC” – TRAVELINC Sp. z o.o., ul. Głowackiego 4/15, 30-085 Kraków, NIP 6762449919, Sad Rejonowy dla. m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000400124, zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Połączonych Usług Turystycznych pod numerem Z/38/2013 właściciel i administrator Klubu, Gwarancja Ubezpieczeniowa: 03.959.737.

2.3. „Użytkownik” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z zasobów Klubu oraz z oferowanych Usług,

2.4. „Klub” – platforma internetowa pod adresem "Podróże i rejsy" wraz z wszystkimi aplikacjami i narzędziami,

2.5. „Usługa” – świadczenie TRAVELINC polegające na obsłudze rezerwacji Wycieczek,

2.6. „Wycieczka” – prezentowana w Klubie oferta wyjazdu związanego z wypoczynkiem, którą Użytkownik może zarezerwować za pośrednictwem TRAVELINC działającego jako Organizator, Agent w zależności od rodzaju wycieczki, w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia 24 Listopada 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2361).

3. Założenie konta i korzystanie z zasobów Klubu

3.1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Klubu zobowiązany jest założyć indywidualne konto oraz zaakceptować Regulamin.

3.2. Podczas zakładania indywidualnego konta Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, kod pocztowy, płeć, nr telefonu.

3.3. Po założeniu indywidualnego Konta Użytkownik może niezwłocznie rozpocząć korzystanie z zasobów Klubu i dostępnych Usług.

3.4. W zasobach Klubu prezentowane są oferty polskich organizatorów turystyki oraz zagranicznych lini żeglugowych morskich i rzecznych. Użytkownik może dokonywać rezerwacji Wycieczek za pośrednictwem TRAVELINC działającego jako agent turystyczny lub jako organizator turystyczny (w zależności od rodzaju Wycieczki).

3.5. Celem złożenia wstępnego zapytania Użytkownik powinien kliknąć przycisk „ZAMÓW” w oknie wybranej oferty i wprowadzić swoje dane kontaktowe lub ewentualnie potwierdzić aktualność danych podanych podczas zakładania indywidualnego konta. Złożenie wstępnego zapytania nie stanowi rezerwacji ani zawarcia umowy sprzedaży Wycieczki i nie gwarantuje dostępności miejsc.

3.6. Po zweryfikowaniu dostępności oferty konsultant TRAVELINC skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail celem potwierdzenia szczegółów rezerwacji i przedstawienia Użytkownikowi ostatecznego kosztorysu.

4. Rezerwacja i zawarcie umowy

4.1. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika przedstawionego mu ostatecznego kosztorysu oferty, o którym mowa w pkt 3.6 Konsultant TRAVELINC prześle do Użytkownika drogą elektroniczną:

  • a) umowę z organizatorem Wycieczki jeżeli TRAVELINC działa jako agent turystyczny lub
  • b) umowę z TRAVELINC jeżeli działa on jako organizator turystyki.

4.2. Wraz z otrzymaną umową Użytkownik otrzyma informacje odnośnie czynności jakie musi podjąć celem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji i zawarcia umowy takie jak w szczególności: wpłata zaliczki i przesłanie wiarygodnego potwierdzenia dokonania transakcji itp.

4.3. Po zawarciu umowy wszelkie jej zmiany lub ewentualne anulacje odbywają się na zasadach określonych w umowie przez organizatora wycieczki (w takim przypadku konsultanci TRAVELINC pośredniczą w załatwianiu wszelkich formalności) lub na zasadach określonych w umowie z TRAVELINC.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Wycieczek należy kierować bezpośrednio do organizatora danej Wycieczki lub do TRAVELINC w przypadku gdy zawierał umowę z Użytkownikiem jako organizator na zasadach określonych w umowie.

5.2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach zasobów Klubu lub przez konsultantów TRAVELINC można składać pisemnie na adres TRAVELINC. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. TRAVELINC rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. O decyzji TRAVELINC Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez siebie adres.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas świadczenia Usługi jest TRAVELINC.

6.2. Użytkownik zakładając indywidualne konto o którym mowa w pkt 3.1 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 3.2 przez TRAVELINC, w celach przesyłania ofert marketingowych dotyczących działalności TRAVELINC co zostaje potwierdzone odrębnym polem do zaznaczenia przez Użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

7.1. TRAVELINC ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, przy czym zmiana regulaminu nie ma wpływu na zobowiązania umowne zaciągnięte przed datą jego zmiany.

7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

Metody płatności:

przelewy24, Visa, MasterCard, przelew tradycyjny, gotówka (w oddziałach)

!
Travelinc Sp. z o.o. używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w polityce cookies.

Subskrybuj powiadomienia

Podróże i Rejsy podróże i rejsy poinformują Cię o promocjach i nowych ofertach.